spadek fotografia

Wypełniając deklaracje Pity 2015, mamy obowiązek rozliczyć się w nich również z otrzymanych spadków. Warto jednak upewnić się, czy spoczywa na nas obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu nabycia spadku, gdyż nie zawsze takie zobowiązanie podatkowe jest koniecznością. Aktywne formularze dostępne w Programie PITy 2015 do pewnego stopnia pomogą tu rozstrzygnąć wątpliwości.

Nasze rozliczenie roczne 2015 uwzględniające otrzymany spadek, zależy od dwóch czynników.

  Powinniśmy najpierw określić:
 • kwotę nabytego spadku – oraz
 • grupę podatkową, do której należymy.
Oba czynniki niezbędne do ustalenia naszych zobowiązań podatkowych są ze sobą ściśle powiązane. Od przynależności do danej grupy podatkowej zależy bowiem kwota spadku, od której nie będzie odprowadzony podatek – czyli zwolniona od zobowiązań podatkowych część spadku.
  Ustawodawca, w zależności od stopnia pokrewieństwa łączącego zmarłego i spadkobiorcę, wyszczególnił następujące grupy podatkowe:
 • grupa I, obejmująca współmałżonka, rodziców i dziadków, dzieci i wnuki (ewentualnie prawnuki), pasierba, rodzeństwo, zięcia i synową, macochę i ojczyma oraz teściów
 • grupa II, obejmująca dzieci i wnuki rodzeństwa, rodzeństwo rodziców (także rodzeństwo rodziców zastępczych), dzieci i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków oraz małżonków rodzeństwa małżonków
 • grupa III, obejmująca innych spadkobierców
  Rozliczając pity 2015, nie zapłacimy podatku jako spadkobiercy, jeśli otrzymany przez nas spadek nie przekroczy ustalonych dla każdej z grup limitów. Będzie to odpowiednio:
 • 9637 zł w przypadku spadkobiercy należącego do I grupy
 • 7276 zł w przypadku spadkobiercy należącego do II grupy
 • 4902 zł w przypadku spadkobiercy należącego do III grupy
Jeśli nabyty w danym roku podatkowym spadek nie przekroczył tych wartości, rozliczając się z urzędem skarbowym w Programie PITy 2015, nie musimy w ogóle go uwzględniać. Podobnie nie musimy informować o nim urzędu w żadnej innej formie. Podatek zapłacimy dopiero po przekroczeniu przypisanych do każdej z grup kwot.

Istnieje jednak sytuacja, gdy możliwość nabycia uprawnień do zwolnienia z podatku jest uzależniona od powiadomienia urzędu skarbowego o nabyciu spadku na stosownej deklaracji i w odpowiednim czasie. Stanie się tak w przypadku, gdy jako spadkobiercy będziemy się kwalifikować do tak zwanej zerowej grupy podatkowej. Tworzą ją najbliżej spokrewnione osoby spośród powinowatych tworzących I grupę podatkową.

  A zatem nie zapłacimy podatku od nabytego jako spadek majątku, bez względu na jego wysokość, jeżeli jesteśmy:
 • małżonkiem
 • dzieckiem lub wnukiem (ewentualnie prawnukiem)
 • rodzicem lub jednym z dziadków (ewentualnie pradziadków)
 • bratem lub siostrą
 • ojczymem lub macochą – osoby, po której odziedziczyliśmy spadek.

Jednak aby skorzystać z tego umorzenia, musimy złożyć do urzędu skarbowego formularz SD-Z2. Trzeba dopełnić tego obowiązku w terminie do 6 miesięcy od dnia powstania zobowiązania podatkowego, uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego wejście w posiadanie spadku lub dnia rejestracji u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli dopilnujemy terminu złożenia deklaracji, w rozliczeniu rocznym 2015 nie musimy troszczyć się o podatek od spadku. Również w sytuacji, gdy nie ze swojej winy nie dotrzymaliśmy terminu powiadomienia urzędu skarbowego, możemy ubiegać się o uznanie naszych uprawnień do zwolnienia z podatku. Jednak urząd skarbowy uwzględni nasze odwołanie tylko w przypadku, gdy będziemy mogli udowodnić, że nie jesteśmy winni opóźnienia. Może się bowiem zdarzyć, że dowiedzieliśmy się o nabyciu spadku zbyt późno, aby na czas powiadomić urząd skarbowy. Wtedy liczymy 6 miesięcy od momentu uzyskania tej informacji.