termin rozliczenia pit fotografia

Podatnik, który nie złożył zestawienia Pity 2015 terminowo, naraża się tym samym na konsekwencje prawno-skarbowe. Niewątpliwie będzie musiał zapłacić odsetki od zaległości podatkowej powstałej w ten sposób. Jeśli rozliczenie podatku PIT 2015 dokonywane jest po ustawowo założonym terminie, a zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa wskazane w nim jest wysokie, podatnik może odpowiedzieć nawet za popełnienie przestępstwa skarbowego. Urząd Skarbowy za niezłożenie rozliczenia podatkowego terminowo nakłada na opieszałych podatników kary grzywny.

Co powinien zrobić spóźnialski podatnik?

Jeśli podatnik nie złożył swojego zestawienia Pity 2015 do 30 kwietnia 2015 roku, powinien wywiązać się z tego obowiązku jak najszybciej jest to możliwe. PITy 2015 Program pomożemy w poprawnym dokonaniu rozliczenia podatkowego i jego złożeniu we właściwym Urzędzie Skarbowym. Rozliczenie podatku PIT 2015 podatnik powinien złożyć wraz z tzw. czynnym żalem i wyjaśnieniem, dlaczego doszło do opóźnienia w wypełnieniu obowiązku podatkowego.

Czynny żal złożony przed wszczęciem przez fiskusa jakiegokolwiek działania wyjaśniającego, pozwala na uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej za niedopełnienie terminu złożenia zeznania podatkowego.