pieniadze fotografia

Kto może korzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny?

Zasadniczo, najbliższa rodzina darczyńcy uzyskująca darowizny, może korzystać ze zwolnienia z opłacania podatku dochodowego z tego tytułu. Jakie jeszcze grupy podatników będą objęte zwolnieniem z podatku od darowizny?

Otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od spadków i darowizn, jednakże niektórzy podatnicy nie będą musieli płacić takiego podatku. Podatek od darowizny naliczany jest od kwoty stanowiącej wartość przekazanej darowizny. Zestawienia Pity najbliższej rodziny obdarowanego mogą nie uwzględniać w wielu przypadkach podatku od darowizny. Rozliczenie roczne PIT i innych podatników może korzystać ze zwolnienia z podatku od darowizn i spadków. Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnień z podatku od darowizn – przedmiotowe i podmiotowe.

Jakie podmioty zwolnione są z podatku od spadków i darowizn?

Niektórzy podatnicy składając rozliczenie roczne PIT nie będą musieli wyszczególniać w nim kwoty od uzyskanej darowizny. Można bowiem skorzystać ze zwolnienia z podatku. Podstawowym zwolnieniem tego typu jest ulga nielimitowana w darowiznach, dotycząca najbliższej rodziny darczyńcy. Zwolnienie przysługuje niezależnie od tego, czy w formie darowizny przekazuje się rzeczy czy pieniądze.

  Ze zwolnienia z płacenia podatku od darowizny w formie nielimitowanej, mogą korzystać najbliżsi darczyńcy. Będą to:
 • Małżonek
 • Zstępni – dzieci, wnuki prawnuki,
 • Wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie,
 • Pasierbowie,
 • Rodzeństwo,
 • Ojczym
 • Macocha

Jeśli podatnik zaliczany jest do jednej z powyższych grup może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie darowizny. Podatek od darowizny będzie musiał zostać opłacony, jeśli podatnik nie zgłosi nabycia rzeczy i praw w takiej formie do Urzędu Skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2 i ma się na to 6 miesięcy od dnia uzyskania darowizny.

  Z ulgi z tytułu opłacania podatku od darowizny skorzystają również i inne grupy podatników, zaliczani do jednej z trzech grup podatników, przy uzyskaniu darowizny do określonej ustawowo kwoty:
 • 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Do I grupy podatkowej zalicza się wymienione uprzednio najbliższe dla darczyńcy osoby z rodziny. Do II grupy podatkowej należy zaliczyć: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych. Do III grupy podatkowej wlicza się wszelkich pozostałych nabywców.
Darowizn do wskazanej wysokości w ogóle nie wyszczególnia się przy składaniu rocznego rozliczenia PIT.

Kto jeszcze nie zapłaci podatku od darowizny?

Zestawienie Pity niekoniecznie będzie ujmowało podatek od darowizny, nawet jeśli powyższe warunki zwolnienia podmiotowego nie zostaną dotrzymane. Z ulgi przedmiotowej korzystają osoby nabywające w drodze darowizny nieruchomości, użytkowanie wieczyste nieruchomości lub jej części, jeśli w chwili nabycia nieruchomość ta stanowiła gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.